CV

Willem Aukema woont in Sloten. Hij studeerde Hammondorgel aan de MPA in Leeuwarden en het Twents Conservatorium in Enschede, waar hij afstudeerde als docerend en uitvoerend musicus. Van jongs af aan speelde hij euphonium in verschillende regionale blaasorkesten en het Nationaal Jeugdkorps o.l.v. Piebe Bakker. Tijdens zijn Conservatoriumstudie begon hij met het dirigeren van blaasorkesten en bigbands.

Momenteel is hij als docent keyboards verbonden aan het Kunstencentrum Atrium en heeft hij een eigen lespraktijk. Daarnaast dirigeert hij Bigband Cue uit Koudum en is actief als toetsenist. Samen met Michiel Merkies ontwikkelde hij een succesvolle keyboardlesmethode voor uitgeverij de Haske/Hal Leonard.

Naast het lesgeven is hij voor het KC Atrium bezig met het ontwikkelen van de electronische leeromgeving Moodle en een programma voor Distance Learning, het geven van muziekles op afstand, wat hij ook toepast in zijn eigen lespraktijk. Voor de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied bezocht Willem congressen van de IAJE en TIME in Amerika en Canada.

Als arrangeur schrijft hij in opdracht voor diverse blaasorkesten, bigbands en ensembles. Ook arrangeert hij voor begeleiding van bekende Nederlandse artiesten op festivals als Night of the Koemarkt in Heerenveen. Voor Piter Wilkens maakte hij veel arrangementen voor blaasorkesten, met name voor de Provinciale Jeugdbrassband o.l.v. Durk Lautenbach. Een aantal arrangementen zijn uitgegeven bij uitgeverij Ferskaat.